Моторний Віталій Павлович

Посада: професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Теорія міри та інтеграла, Функціональний аналіз

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

В. П. Моторний народився в 1940 році в місті Мелітополь у сім’ї військовослужбовця. У 1963 році закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. У 1967 р. захистив кандидатську, а у 1975 р. в Математичному інституті ім. В. А. Стєклова РАН – докторську дисертацію. З 1965 р. працював у Дніпропетровському державному університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри теорії функцій, а з 1974 року по 2010 рік – завідувачем кафедри теорії функцій, з 2010 р. по теперішній час – професором кафедри математичного аналізу і теорії функцій. В 1977–1980 рр. був деканом механіко-математичного факультету. З 2001 р. до червня 2014 р. за сумісництвом очолював лабораторію оптимізації наближень поліномами та сплайнами при відділі теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

В.П. Моторний був головою спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій при Дніпропетровському національному університеті, протягом 20 років був відповідальним редактором збірників наукових праць, а в теперішній час є відповідальним редактором «Вісника Дніпропетровського університету. Серія: Математика».

В. П. Моторний зробив великий внесок в розвиток механіко-математичного факультету і математичної освіти в ДНУ. Протягом багатьох років (з 1974 по 2014) В.П. Моторний був головою журі обласних олімпіад юних математиків. В. П. Моторний викладав в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти і зараз проводить велику роботу з вчителями і школярами області, за що його неодноразово нагороджували грамотами Міністерства освіти і знаком «Відмінник народної освіти».

Наукова діяльність В. П. Моторного відзначена присвоєнням йому звання “Заслужений діяч науки і техніки УРСР” (1991 р.), Державною премією України в галузі науки і техніки (1994 р.), присвоєнням звання заслуженого професора ДНУ (1999 р.), обранням у 2000 р. членом-кореспондентом НАН України по відділенню “Математика”. В 2008 р. В. П. Моторний отримав подяку Кабінета Міністрів України і грамоту ВАК України. В 2010 р. йому присвоєно премію НАН України ім. М.О. Лаврентьєва.