Лескевич Тетяна Юріївна

доцент, к.ф.-м.н.

Закінчивши в 2008 році механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Математика», навчалася в 2009–2012 рр. в аспірантурі ДНУ за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Апроксимація функцій багатьох змінних сплайнами» під керівництвом д.ф.-м.н., професора В. Ф. Бабенка.

Викладає курси: «Вища математика», «Задачі з параметрами», «Математичний аналіз».