Лескевич Тетяна Юріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Вища математика (математичний аналіз), Логіка, Олімпіадні задачі, Шкільні задачі з параметрами

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

Закінчивши в 2008 році механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Математика», навчалася в 2009–2012 рр. в аспірантурі ДНУ за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Апроксимація функцій багатьох змінних сплайнами» під керівництвом д.ф.-м.н., професора В. Ф. Бабенка.