Пасько Анатолій Миколайович

доцент, к.ф.-м.н.

У 2000 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика». У 2007 році в ДНУ захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз на тему: «Односторонні наближення функцій алгебраїчними поліномами». Працював на кафедрі теорії функцій, згодом на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій. Протягом кількох років входив до складу науково-методичної комісії кафедри.

Викладає курси: «Аналіз на багатовидах», «Вища математика», «Теорія функції комплексної змінної», «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика».