Рубан Валентин Іванович

доцент, к.ф.-м.н.

У 1969 році закінчив Дніпропетровський державний університет. У 1974 році захистив дисертацію на тему «Поперечники деяких множин в функціональних просторах» під керівництвом д.ф.-м.н., професора М. П. Корнійчука і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Наукове звання доцента одержав у ДНУ в 2004 році на кафедрі теорії функцій. Напрямки наукових досліджень: теорія наближень, застосування математичних методів в природничих науках, математична статистика.

Викладає курси: «Історія та методологія математики», «Дискретна математика», «Вступ до теорії ймовірностей», «Теорія ймовірностей і математична статистика».