Скороходов Дмитро Сергійович

доцент, к.ф.-м.н.

У 2008 році закінчив механіко-математичний факультет ДНУ за спеціальністю «Математика». Під час навчання в університеті неодноразово ставав призером та переможцем Всеукраїнських та міжнародних математичних олімпіад. В 2010 році під керівництвом професора, д.ф.-м.н. В. Ф. Бабенка захистив кандидатську дисертацію «Нерівності типу Колмогорова для функцій однієї змінної та їх застосування» за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. З 2010 року працює на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій старшим викладачем, потім доцентом.

Д. С. Скороходов є автором і співавтором понад п’ятдесяти наукових публікацій і трьох навчально-методичних посібників, які використовуються в педагогічній практиці.

Викладає курси: «Вища математика», «Теорія операторів», «Дослідження операцій», «Гармонічний аналіз та його застосування».