Ткаченко Марина Євгеніївна

доцент, к.ф.-м.н.

У 1991–1996 рр. навчалася на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика». У 2004 році отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема дисертації: «Питання єдиності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці», науковий керівник – д.ф.-м.н., професор В. Ф. Бабенко. Наукове звання доцента одержала в ДНУ в 2011 році на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій. Напрямки наукових досліджень: теорія наближення функцій.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Вища математика», «Математичні методи в мікро- та макроекономіці», «Теорія ймовірностей і математична статистика».