Кофанов Володимир Олександрович

професор, д.ф.-м.н.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Наближення класів функцій алгебраїчними многочленами». У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему «Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу» в Інституті математики НАН України. В. О. Кофанов є членом вченої ради механіко-математичного факультету.

Викладає курси: «Комплексний аналіз», «Актуарна математика», «Сучасні питання теорії наближень».