Вакарчук Михайло Борисович

доцент, к.ф.-м.н.

У 1992 році закінчив механіко-математичний факультет ДДУ за спеціальністю «Математика». У 1995 році отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема дисертації: «Деякі питання апроксимації функцій у комплексній площині», науковий керівник – д.ф.-м.н., професор В. Ф. Бабенко.

З 1995 року працює у Дніпропетровському університеті асистентом, потім доцентом. У 2002 році отримав наукове звання доцента кафедри математичного аналізу. З 2002 по 2013 рр. виконував обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради К 08.051.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Очолює науково-методичну комісію кафедри математичного аналізу і теорії функцій. Напрямки наукової роботи: теорія апроксимації.

Викладає курси: «Вища математика», «Математичний аналіз», «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика».