Велікін Валерій Лазаревич

доцент, к.ф.-м.н.

З 1961 по 1966 рр. навчався в Дніпропетровському державному університеті. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію «Апроксимація сплайн-функціями на деяких класах неперервно диференційовних функцій» зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз під науковим керівництвом д.ф.-м.н., професора М. П. Корнійчука. З 1966 р. працює асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри теорії функцій, а з 2012 року – доцентом кафедри математичного аналізу і теорії функцій.

В. Л. Велікін відзначений нагородами: «Кращий молодий вчений ДДУ» (1972 р.), «Кращий лектор ДДУ» (1973–83 рр.), «Відмінник народної освіти України» (1981 р.). В. Л. Велікін є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), соросівським вчителем (1996 р.), соросівським доцентом (1997 р.), заслуженим викладачем ДНУ (2001 р.). Напрямки наукової роботи: теорія апроксимації.

Викладає курси: «Функціональний аналіз», «Вища математика», «Вища математика з основами математичної статистики», «Математика».