Волошко Віктор Леонідович

доцент, к.ф.-м.н.

В 1973–1978 рр. навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика». Після закінчення університету працював асистентом кафедри прикладної математики фізико-технічного факультету. У 1987 році в ДДУ захистив кандидатську дисертацію «Геометрично нелінійний згин тонких пружних пластин складної форми», виконану під керівництвом д.т.н., професора Ю. О. Мельникова, за спеціальностю 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла.

Наукове звання доцента одержав в ДДУ у 1989 році на кафедрі прикладної математики фізико-технічного факультету. Напрямки наукової роботи: математичне моделювання оптимального вибору параметрів граничної задачі неоднорідного бігармонічного рівняння. У 2010 році був переведений на механіко-математичний факультет, з 2013 року працює доцентом кафедри математичного аналізу і теорії функцій.

Викладає курси: «Вища математика», «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика».