Коваленко Олег Вікторович

асистент, к.ф.-м.н.

У 2012 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Математика». Під час навчання в університеті став багаторазовим призером міжнародних студентських олімпіад. У 2015 році після закінчення аспірантури під керівництвом професора В. Ф. Бабенка та доцента Н. В. Парфінович захистив кандидатську дисертацію на тему «Інтерполяційні та екстремальні властивості ідеальних сплайнів та їх застосування» за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. З 2015 року працює на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій асистентом.

Викладає курси: «Теорія міри та інтеграла», «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика».