Конарева (Савела) Світлана Вікторівна

асистент

У 2006 році закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара за спеціальністю «Математика». В 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі ДНУ на кафедрі математичного аналізу під керівництвом д.ф.-м.н., професора В. Ф. Бабенка. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри математичного аналізу (згодом кафедра математичного аналізу і теорії функцій). С. В. Конарева є членом науково-методичної комісії кафедри математичного аналізу і теорії функцій. Напрямки наукових досліджень: теорія наближення.

Викладає курси: «Математичний аналіз», «Вища математика», «Математика для економістів: теорія ймовірностей і математична статистика».