Кафедра сьогодні

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій є випускаючою кафедрою зі спеціальності «Математика». Кафедра готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

На кафедрі працюють 3 доктори і 9 кандидатів фізико-математичних наук. Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни:

Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: фізико-технічному, геолого-географічному, міжнародних відносин, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем, прикладної математики. Серед цих дисциплін, зокрема, математичний аналіз, вища математика, диференціальні та інтегральні рівняння та інші.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій готує також фахівців вищої кваліфікації: при кафедрі є аспірантура, її випускники успішно захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

На кафедрі активно ведеться наукова робота, працює науковий семінар під керівництвом члена-кореспондента Національної академії наук України професора Віталія Павловича Моторного. На семінарі викладачі, аспіранти і студенти університету, а також науковці з інших установ Дніпропетровська та інших міст України доповідають результати наукових досліджень, зокрема кандидатських та докторських дисертацій. В. П. Моторний є відповідальним редактором фахового видання – журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика».

Співробітники кафедри регулярно доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях і публікують статті в журналах, що входять до переліку фахових видань з математики, а також у закордонних виданнях, зокрема в таких, що зареєстровані в наукометричній базі SCOPUS.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова та іншими науковими установами і вузами України, а також інших країн.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.

Кафедра проводить активну профорієнтаційну роботу серед старшокласників. Викладачі, аспіранти і студенти щорічно беруть участь в організації та проведенні Регіонального математичного турніру «Еврика». Під керівництвом викладачів кафедри математичного аналізу і теорії функцій здійснюється написання і підготовка до захисту наукових робіт школярів – членів Малої академії наук, у Дніпропетровському відділенні якої секцією «Математика» керує доцент кафедри О. В. Поляков. Дніпропетровські школярі неодноразово перемагали у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Співробітники кафедри протягом багатьох років входять до складу журі обласних математичних олімпіад, головою якого зараз є завідувач кафедри Наталія Вікторівна Парфінович. Наші викладачі беруть участь також у проведенні всеукраїнських шкільних олімпіад з математики.

З жовтня 2017 року співробітники кафедри за участю студентів механіко-математичного факультету регулярно проводять пробне тестування з математики для учнів 10–11-х класів шкіл нашого міста.

З 8 по 11 жовтня 2015 року кафедрою математичного аналізу і теорії функцій за участі Інституту математики НАН України та Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка була проведена Міжнародна наукова конференція «Теорія наближень та її застосування», присвячена 75-річчю члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Віталія Павловича Моторного.

В. П. Моторний є одним із провідних фахівців у галузі теорії наближень. Наукові досягнення В. П. Моторного істотно вплинули на розвиток подальших досліджень з теорії апроксимації. На відкритті конференції ювіляра урочисто привітали керівники університету та механіко-математичного факультету, колеги-математики, учні, колишні студенти Віталія Павловича. На адресу видатного математика пролунало багато теплих слів і побажань.

У роботі конференції взяли участь науковці з різних країн світу Її матеріали містять тези математиків зі США, Німеччини, Білорусії, Азербайджану, Таджикистану та багатьох міст України. З доповідями виступили проф. Д. Левіатан (Ізраїль, університет Тель-Авіву), проф. О. Давидов (Германія, Гісенський університет), проф. І. О. Шевчук (Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка), проф. П.В.Задерей (Київський національний університет технологій та дизайну), проф. С.Б.Вакарчук (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля) та інші відомі вчені. Свої наукові результати представили молоді дослідники: студенти, магістранти, аспіранти. Багато доповідей було зроблено науковцями кафедри математичного аналізу і теорії функцій ДНУ (проф. В.О.Кофанов, доц. Д.С.Скороходов, ас. С.В.Конарева, аспіранти Н.Крячко та І.Шевченко, магістрант О.Козиненко та ін.).

На невеликих перервах між доповідями молоді та досвідчені науковці спілкувалися, обмінювалися ідеями та обговорювали актуальні проблеми математики.