Кафедра математичного аналізу і теорії функцій

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Новини

Інформація для вступників

Шановні абітурієнти! Пропонуємо вам презентацію нашої кафедри та освітніх програм підготовки бакалаврів:

Математика;

Математика прогнозування та прийняття рішень;

Математика інтелектуальних систем;

Середня освіта (математика).

Пробне тестування з математики

28 березня 2021 року на механіко-математичному факультеті ДНУ імені О.Гончара відбулося пробне тестування з математики онлайн у форматі ЗНО.

28.03.2021

Пробне тестування з математики

18 червня 2022 року на механіко-математичному факультеті ДНУ імені Олеся Гончара відбулося пробне онлайн-тестування у форматі НМТ з математики. Відповіді на завдання: 11 клас.

18.06.2022

Про кафедру

Сучасні дослідження в будь-якій галузі знань неможливо уявити без використання математичних методів. Справжній математик – це людина, яка має певний, специфічний, професійний погляд на все, що її оточує. Математика – це уміння будувати логічно бездоганні міркування, це почуття зачарування глибиною та стрункістю абстрактних понять. Часто можна почути, що математики «відразу бачать суть проблеми», що вони «усе розкладають по поличках». Така властивість їхнього мислення, що повною мірою формується на механіко-математичному факультеті у студентів спеціальності «Математика».

Доктор математичних наук Джеремі Кун із Іллінойського університету в Чикаго спробував пояснити, навіщо математика потрібна в повсякденному житті та чому навчає математика:

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій здійснює підготовку зі спеціальності 111 Математика за трьома рівнями вищої освіти:

першим (бакалаврським) ‒ за освітніми програмами:

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Математика»

третім (освітньо-науковим, PhD) – за освітньо-науковою програмою «Математика»

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 014.04 Середня освіта за освітніми рівнями:

першим (бакалаврським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

103

Роки досвіду

3

Доктори

8

Кандидатів наук

Спеціальність 111 Математика

Спеціальність 111 Математика, безумовно, є найбільш універсальною із усіх існуючих на нашому факультеті і в університеті взагалі. Студенти, що отримали фундаментальну математичну підготовку, здатні швидко освоїти будь-яку галузь знань. Бакалаври-математики можуть навчатися за будь-якою спеціальністю магістратури. Магістри-математики легко викладають математику й інформатику в будь-якому навчальному закладі. Вони також часто працюють програмістами: курс інформатики викладається математикам впродовж трьох років. Випускники нашого факультету успішно опановують нові, затребувані на ринку праці сфери застосування математики, що виникли протягом останніх років: бізнес-аналітику, логістику, фінансову й страхову математику, математичні методи обробки зображень, аналіз інформації в Інтернеті.

  Основні профільні курси, що викладає кафедра :

 • математичний аналіз
 • теорія міри та інтеграла
 • актуарна математика
 • комплексний аналіз
 • функціональний аналіз
 • гармонічний аналіз і його застосування
 • математичні методи в мікро- та макроекономіці
 • теорія нерівностей
 • теорія наближень
 • дискретна математика і математична логіка
 • історія та методологія математики
 • методика викладання математики

Освітня програма «Математика»

Програма має прикладну орієнтацію з професійною спрямованістю на математичне моделювання в різних галузях. Метою програми є підготовка фахівців, що здатні застосовувати базові загальні математичні моделі для специфічних ситуацій, навички управління інформацією, принципи комп’ютерного забезпечення статистичного аналізу даних; спроможні розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти.

Освітня програма «Математика прогнозування та прийняття рішень» (New)

Програма має прикладну орієнтацію з професійною спрямованістю на математичне моделювання в сфері бізнесу. Метою програми є підготовка фахівців, що здатні розв’язувати основні математичні задачі аналізу даних, застосовувати базові загальні математичні моделі в комп’ютерному забезпеченні статистичного аналізу даних; виявляти закономірності розвитку бізнес-процесів у глобалізованому світі для ухвалення оптимальних управлінських рішень; застосовувати математичні методи, що використовуються в фінансових організаціях; проводити аналіз відповідності бізнес-процесів та ІТ-інфраструктури стратегіям та цілям підприємства.

Освітня програма «Математика інтелектуальних систем» (New)

Програма має прикладну орієнтацію з професійною спрямованістю на математичне моделювання програмного забезпечення. Метою програми є підготовка фахівців, що здатні розв’язувати основні математичні задачі аналізу даних, застосовувати математичний апарат у задачах створення, обробки і аналізу графічних даних; організовувати роботу з аналізу даних та складних систем, зі створення відповідних технологій і програмного забезпечення; застосовувати математичні методи й підходи до розв’язання задач обробки, стиску, відновлення та захисту інформації.

Спеціальність 014.04 Середня освіта (математика)

У 2016 році на механіко-математичному факультеті Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відкрита спеціальність 014.04 Середня освіта (математика).

За цією спеціальністю університет готуватиме вчителів математики для загальноосвітніх закладів. У процесі навчання у майбутніх спеціалістів будуть сформовані компетенції, знання та навички з математики і методики її викладання, педагогіки, психології.

Освітня програма «Середня освіта: математика»

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців в галузі середньої освіти, формування професійних компетентностей учителів математики основної (базової) середньої школи; вивчення складових навчально-виховного процесу у закладах середньої освіти (математика); педагогіки партнерства, змісту та технологій навчання математики.

Працевлаштування випускників

Наші випускники викладають математику та інформатику в загальноосвітніх навчальних закладах, а також працюють в багатьох державних і приватних установах:

З перших вуст!

“Поступив на механико - математический факультет, после первого семестра я поняла, что хочу продолжить свое обучение именно на кафедре математического анализа и теории функций. Все преподаватели на кафедре пытались очень по- хорошему в нас вложить максимальное количество знаний. Некоторые из этих знаний мне понадобились в нынешней моей работе. Также этот период научил меня, что нужно пытаться учиться и узнавать много нового. Все мои работодатели знали наш факультет и очень лестно о нем отзывались, что помогало в начале любого собеседования.”

Зубинская Екатерина

Java-программист компании SoftServe

“Есть много причин для того, чтобы изучать математику. Математика призвана научить строить умозаключения, делать выводы, развивать абстрактное мышление. В любом деле все эти умения будут востребованными. Думающего человека сложнее обмануть, он предвидит последствия своих действий, он склонен отвечать за их результат. Развитая логика способна помочь человеку в жизни. Да и жить думающему человеку интереснее, хотя, наверное, и тяжелее.

Сейчас на рынке труда очень востребованы программисты. Большинство моих однокурсников работают в IT-компаниях. Лучшие программисты получаются из хороших математиков. Математиков-программистов во многом отличает умение тонко и детально понимать, что же они все-таки пишут. Специалистов такого уровня не много.

На мехмат поступать нужно, потому что здесь дают качественное образование. Здесь учат учиться! ”

Коваленко Олег

призер Всеукраинских и международных
студенческих олимпиад по математике,
викладач кафедри МАіТФ

“Как бы парадоксально ни звучало в сегодняшних реалиях мое признание, но я с самого детства мечтала быть педагогом. С предметом изучения я уже определилась позже, но тоже без последующих сомнений. Многие выпускники мехмата вам расскажут о том, какие перспективы перед вами открываются с дипломом нашего факультета в кармане. А я вам хочу рассказать об атмосфере, что живет на факультете и непосредственно на кафедре математического анализа и теории функций, выпускницей которой я и являюсь. Если говорить о сокурсниках, то именно здесь я нашла прекрасных друзей, которые и теорему вместе с тобой докажут, и торт на день рождения испекут. А опытом и методикой преподавания, что были мною подсмотрены на лекциях и практических занятиях во время учебы, я пользуюсь каждый день.”

Клименко Маргарита

выпускница кафедры математического
анализа и теории функций,
учитель математики в средней школе №112

“В 2011 году я с отличием закончила мехмат ДНУ им. О.Гончара по специальности "Математика", кафедра математического анализа и теории функций. Замечательная подготовка и сильная теоретическая база, полученная на этой кафедре, позволили мне поступить в аспирантуру в университет Юты (США), где я сейчас продолжаю учиться. Глубокие и фундаментальные знания, полученные на мехмате, позволили мне заняться в дальнейшем такими прикладными и инновационными исследованиями, как математическая биология и нейробиология, в частности. Очень благодарна всем преподавателям нашей кафедры, а особенно Бабенко В.Ф., Моторному В.П., Великину В.Л., Кофанову В.А., Рубану В. И., Полякову О.В., Пасько А. Н. за отличную подготовку и поддержку на протяжении всего обучения, а также за привитую любовь к исследованиям и несчетное множество часов, потраченных на то, чтобы сделать нас успешными и конкурентноспособными личностями.”

Бабенко Вера

“Если вы знаете, когда и при каких обстоятельствах вам пригодится математика в жизни, то вы пришли по верному адресу.
А если без шуток, то при выборе профессии в первую очередь вас волнует вопрос: "А где после окончания учебы я смогу работать?" Ответом на ваш вопрос станет мехмат, и в частности, кафедра математического анализа. Вам расскажут, с какой стороны подойти к анализу, приоткроют дверцу в мир логики и покажут, где и как вы сможете все свои новоприобретенные знания применить. А дальше все зависит от вас. Но поверьте на слово, указывая в резюме мехмат, вы заранее обречены на успех.”

Тонка Анастасия

выпускница кафедры математического
анализа и теории функций,
ведущий аналитик баз данных в ПАО КБ «ПриватБанк»

“Всем привет! Я магистр кафедры математического анализа и теории функций.

После окончания школы нужно было выбирать место для обучения, и первое, что заинтересовало меня на мехмате, это отсутствие коррупции, и это действительно так. Для меня это было принципиально. Поэтому все, кто хочет получить хорошее образование, не разочаруются. Вообще, математика - везде математика, и если вы после окончания захотите поехать за границу, то ваши знания будут актуальны и там. Еще мехмат богат заслуженными докторами наук и хорошими специалистами, у которых учиться - большая честь.

Теперь немного о кафедре. На кафедре работает хороший коллектив, все очень отзывчивые, никогда не откажут в помощи, нам читают интересные и актуальные специальные курсы.

В общем, все, кто желает утолить свою жажду математических знаний, вы не разочаруетесь!”

Веревка Татьяна

Магистр группы ММ-14м-1 по специальности
«Математический анализ»

“Кафедра математического анализа и теории функций нашего университета - одна из самых лучших кафедр на мехмате. Преподаватели этого факультета являются признанными учеными в Украине и известны далеко за ее пределами. Учась на механико-математическом факультете, я неоднократно принимал участие во всеукраинских и международных математических олимпиадах и занимал призовые места. Все это благодаря тому, что наши преподаватели - талантливые педагоги, которые даже самый трудный материал могут объяснить в доступной и интересной форме.

Выпускники нашего факультета достигают немалых вершин не только в математической деятельности, но также в экономической, инженерной деятельности, в IT-сфере и многих других. Наша кафедра дает сильную базу знаний, которую должным образом оценивают все работодатели страны.”

Козиненко Александр

Призер Всеукраинских и международных
студенческих олимпиад по математике,
магистр группы ММ-14м-1 по специальности
«Математический анализ»

“Механико-математический факультет был моим осознанным выбором при поступлении в вуз. Я знала, что мне сможет дать математика. По крайней мере, мне так казалось.

На самом деле я и представить не могла, что меня ожидало намного больше: сильный педагогический состав, отличный коллектив, несчетное количество часов в попытках разобраться с новым материалом. Но помимо математических знаний, которые нам давали, нас учили самому главному – умению учиться, умению думать. Данный навык вместе с сильной теоретической базой открывает множество возможностей для реализации себя после окончания этого факультета. Выпускники мехмата становятся весьма конкурентоспособными, вне зависимости от выбора сферы, в которой хотят применить полученные знания.”

Климова Ульяна

Магистр группы ММ-14м-1 по специальности
«Математический анализ»

“Одним из ключевых моментов в жизни каждого является выбор учебного заведения и специальности. Решение поступать на мехмат и учиться на кафедре математического анализа и теории функций далось мне очень легко. Я всегда замечала, что люди, которые изучают математику, умеют мыслить, анализировать, находить оптимальные решения любых, а не только математических задач. За тот период, что я учусь на мехмате, я сделала огромный шаг в собственном развитии, здесь меня научили обучаться, дали уверенность в своих силах. Очень благодарна нашим преподавателям, которые так много вкладывают в каждого из нас, за их терпение и умение сделать сложный предмет интересным.”

Костюк Ольга

Магистр группы ММ-14м-1 по специальности
«Математический анализ»

“Поступив на механико-математический факультет, я ни разу не пожалела об этом. Как обычно, после второго курса идет распределение по кафедрам, однозначно хотела попасть на кафедру математического анализа и теории функций. На кафедре не только хорошие преподаватели, но и замечательные люди, которые вложили в нас вагон знаний, за что им большое спасибо. Важно то, что нас научили учиться, что дает возможность развиваться и применять свои знания в разных сферах. Ребята, поступайте на мехмат, и вы не пожалеете.”

Шевцова Светлана

Магистр группы ММ-14м-1 по специальности
«Математический анализ»

Перелік сертифікатів

З переліком сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, що приймаються для вступу на навчання за спеціальностями 111 «Математика» та 014.04 «Середня освіта (математика)», можно ознайомитися на сайті ДНУ