Електронна бібліотека

Посібники для студентів механіко-математичного факультету

Задачі з параметрами
Укладачі: Р. О. Біліченко ,Т. Ю. Лескевич
Завантажити
Лекції з комплексного аналізу
Укладач: В. О. Кофанов
Завантажити
Неравенства для производных и их приложения
Укладачі: В. Ф. Бабенко, М. П. Корнейчук, В. О. Кофанов, С. О. Пичугов
Завантажити
Основи актуарної математики
Укладач: В. О. Кофанов
Завантажити
Методичні вказівки до розв’язання рівнянь, які містять цілу частину х
Укладачі: Р.О. Біліченко , М.Б. Вакарчук , С.В Конарева
Завантажити
Методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт зі спеціальностей «Математика» та «Середня освіта (Математика)»
Укладачі: М.Б. Вакарчук , М. Є. Ткаченко
Завантажити
Методика викладання теми «Доведення нерівностей в курсі алгебри середньої школи»
Укладачі: С.В Конарева , М. Є. Ткаченко , В.М. Трактинська
Завантажити
Нестандартні методи розв’язування рівнянь і нерівностей
Укладач: В.М. Трактинська
Завантажити
Подільність цілих чисел і пов’язані з нею задачі
Укладач: А. М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення дисципліни «Вступ до теорії наближення»
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Аналіз на багатовидах»
Укладач: А. М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Гармонічний аналіз та його застосування»
Укладачі: Н. В. Парфінович, Д. С. Скороходов
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Дискретна математика»
Укладачі: В. Г. Доронін, В. І. Рубан, А. М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Дискретна математика». Теорія графів
Укладачі: А. М. Пасько, В. Г. Доронін, В. І. Рубан
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Теорія нерівностей»
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Практикум з курсу «Методи розрахунків економічних ситуацій»
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Практикум із курсу «Теорія міри та інтеграла Лебега»
Укладачі: В. Л. Великін, А. М. Пасько
Завантажити
Практикум із курсу «Функціональний аналіз»
Укладач: А. М. Пасько
Завантажити
Теорія міри та інтегралу Лебега
Укладачі: В. Л. Великін, С. О. Пичугов
Завантажити

Посібники для студентів інших факультетів

Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи векторної алгебри» та методичні вказівки до їх виконання
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко
Завантажити
Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи лінійної алгебри» та методичні вказівки до їх виконання
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко
Завантажити
Індивідуальні завданняз математичного аналізу за темою «Ряди»
Укладачі: М. Б. Вакарчук, О. О. Руденко
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Вища математика». Числові ряди
Укладач: А. М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Диференціальні рівняння»
Укладачі: М. Б. Вакарчук, О. О. Руденко, М. С. Чурілова
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Математичний аналіз». Інтегральне числення функцій однієї змінної
Укладачі: М. Б. Вакарчук, О. О. Руденко, М. С. Чурілова
Завантажити
Посібник із застосування елементів вищої математики для розв’язання задач із фізичним змістом
Укладачі: Р. О. Біліченко, С. В. Конарєва, Д. С. Скороходов
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Елементи аналітичної геометрії»
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В. М. Трактинська
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Iнтегральне числення функцій багатьох змінних»
Укладачі: Р. О. Біліченко , М. Б. Вакарчук
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Теорія функцій комплексної змінної»
Укладачі: М. Б. Вакарчук, О. О. Руденко
Завантажити
Практикум з дисципліни «Математика для економістів»
Укладачі: Р. О. Біліченко, Т. Ю. Лескевич, С. В. Конарева
Завантажити
Практикум з курсу «Математика для економістів» за темою «Теорія ймовірностей»
Укладачі: Р. О. Біліченко, С. В. Конарєва, Д. С. Скороходов
Завантажити
Linear Algebra Practice
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В. М. Трактинська
Завантажити
Vector Algebra Practice
Укладачі: Н. В. Парфінович, М. Є. Ткаченко, В. М. Трактинська
Завантажити