Електронна бібліотека

Посібники для студентів механіко-математичного факультету

Диференціальні рівняння
Укладач: А.В. Сясєв
Завантажити
Задачі з параметрами
Укладачі: Р.О. Біліченко, Т.Ю. Лескевич
Завантажити
Задачі з параметрами в шкільному курсі математики
Укладачі: Р.О. Біліченко, Т.Ю. Лескевич
Завантажити
Задачi з параметрами. Частина I
Укладачі: А.В. Сясєв, I.Г. Баланенко
Завантажити
Збiрник задач з математичного аналiзу: множини, вiдображення, границi
Укладач: О.В. Коваленко
Завантажити
Збiрник задач з математичного аналiзу: неперервнiсть, похiдна i iнтеграл функцiї однiєї змiнної.
Укладач: О.В. Коваленко
Завантажити
Конспект лекцій з математичного аналізу. Частина 1
Укладачі: Н.В. Парфінович, В.М. Трактинська
Завантажити
Лекції з комплексного аналізу
Укладач: В.О. Кофанов
Завантажити
Методика викладання теми «Доведення нерівностей в курсі алгебри середньої школи»
Укладачі: С.В. Конарева, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Методичні вказівки для проходження атестації та захисту курсових робіт зі спеціальностей 111 Математика та 014.04 Середня освіта (Математика)
Укладачі: Р.О. Біліченко, М.Б. Вакарчук, С.В. Конарева, М.Є. Ткаченко
Завантажити
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія математики»
Укладачі: Р.О. Біліченко, М.Б. Вакарчук
Завантажити
Методичні вказівки до розв’язання рівнянь, які містять цілу частину х
Укладачі: Р.О. Біліченко, М.Б. Вакарчук, С.В. Конарева
Завантажити
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти зі спеціальностей «Математика» та «Середня освіта (Математика)»
Укладачі: Ю.А. Галайко, С.В. Конарева, М.Є. Ткаченко, О.С. Філіпова ,В.С. Ящук
Завантажити
Неравенства для производных и их приложения
Укладачі: В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов
Завантажити
Нестандартні методи розв’язування рівнянь і нерівностей
Укладач: В.М. Трактинська
Завантажити
Основи актуарної математики
Укладач: В.О. Кофанов
Завантажити
Подільність цілих чисел і пов’язані з нею задачі
Укладач: А.М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення дисципліни «Вступ до теорії наближення»
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Аналіз на багатовидах»
Укладач: А.М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Гармонічний аналіз та його застосування»
Укладачі: Н.В. Парфінович, Д.С. Скороходов
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Дискретна математика»
Укладачі: В.Г. Доронін, В.І. Рубан, А.М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Дискретна математика». Теорія графів
Укладачі: А.М. Пасько, В.Г. Доронін, В.І. Рубан
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Теорія нерівностей»
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Практикум з дисципліни «Рівняння математичної фізики»
Укладачі: С.О. Горбонос, А.В. Сясєв
Завантажити
Практикум з курсу «Методи розрахунків економічних ситуацій»
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Практикум із курсу «Теорія міри та інтеграла Лебега»
Укладачі: В.Л. Великін, А.М. Пасько
Завантажити
Практикум із курсу «Функціональний аналіз»
Укладач: А.М. Пасько
Завантажити
Теорія міри та інтегралу Лебега
Укладачі: В.Л. Великін, С.О. Пичугов
Завантажити

Посібники для студентів інших факультетів

Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи векторної алгебри» та методичні вказівки до їх виконання
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко
Завантажити
Завдання для самостійної роботи за темою «Елементи лінійної алгебри» та методичні вказівки до їх виконання
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко
Завантажити
Збірник задач з математичної статистики (для студентів біолого-медичного інституту)
Укладачі: / В.Л. Борщ, Ю.П. Совіт
Завантажити
Індивідуальні завдання з математичного аналізу за темою «Ряди»
Укладачі: М.Б. Вакарчук, О.О. Руденко
Завантажити
Математичні методи в біології в прикладах і задачах
Укладачі: / В.Л. Борщ, Ю.П. Совіт
Завантажити
Математичні методи в біології. Основи статистики. Конспект лекцій
Укладачі: / В.Л. Борщ, Ю.П. Совіт
Завантажити
Математичні методи в біології. Основи теорії ймовірностей. Конспект лекцій
Укладачі: / В.Л. Борщ, Ю.П. Совіт
Завантажити
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисципліни «Вища математика» (розділ «Подвійний та криволінійний інтеграли») для студентів усіх спеціальностей
Укладачі: А.В. Сясєв, С.О. Горбонос.
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Вища математика». Числові ряди
Укладач: А.М. Пасько
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Диференціальні рівняння»
Укладачі:І.Г. Баланенко, С.О. Горбонос, А.В. Сясєв
Завантажити
Посібник до вивчення курсу «Математичний аналіз». Інтегральне числення функцій однієї змінної
Укладачі: М.Б. Вакарчук, О.О. Руденко, М.С. Чурілова
Завантажити
Посібник із застосування елементів вищої математики для розв’язання задач із фізичним змістом
Укладачі: Р.О. Біліченко, С.В. Конарєва, Д.С. Скороходов
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Диференціальне числення функцій багатьох змінних»
Укладачі: Р.О. Біліченко , М.Б. Вакарчук, А.М. Пасько
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Елементи аналітичної геометрії»
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Iнтегральне числення функцій багатьох змінних»
Укладачі: Р.О. Біліченко , М.Б. Вакарчук
Завантажити
Практикум з вищої математики за темою «Теорія функцій комплексної змінної»
Укладачі: М.Б. Вакарчук, О.О. Руденко
Завантажити
Практикум з дисципліни «Математика для економістів»
Укладачі: Р.О. Біліченко, Т.Ю. Лескевич, С.В. Конарева
Завантажити
Практикум з курсу «Математика для економістів» за темою «Теорія ймовірностей»
Укладачі: Р.О. Біліченко, С.В. Конарєва, Д.С. Скороходов
Завантажити
Практикум iз курсу «Вища математика». Диференцiальне числення функцiй однiєї змiнної
Укладачі: Є.А. Макаренков, М.В. Матяш, А.В. Сясєв
Завантажити
Linear Algebra Practice
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити
Vector Algebra Practice
Укладачі: Н.В. Парфінович, М.Є. Ткаченко, В.М. Трактинська
Завантажити