Кафедра сьогодні

Освітня діяльність кафедри

Кафедра математичного аналізу та оптимізації здійснює підготовку зі спеціальності 111 Математика за трьома рівнями вищої освіти:

першим (бакалаврським) ‒ за освітніми програмами:

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Математика»

третім (освітньо-науковим, PhD) – за освітньо-науковою програмою «Математика»

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 014.04 Середня освіта за освітніми рівнями:

першим (бакалаврським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

На кафедрі працюють 3 доктори і 10 кандидатів фізико-математичних наук. Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни: математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія міри та інтеграла, комплексний аналіз, функціональний аналіз, теорія наближень, рівняння математичної фізики, математичні методи в мікро- та макроекономіці, методи оптимізації та варіаційне числення, актуарна математика, історія і методологія математики та інші. Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: біолого-екологічному, фізико-технічному, хімічному, факультеті прикладної математики, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі активно проводиться наукова робота, працюють два наукові семінари: семінар із теорії наближень під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, завідувачки кафедри математичного аналізу та оптимізації Наталії Вікторівни Парфінович і семінар із сучасних проблем оптимізації та математичного моделювання під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Петра Ілліча Когута. На семінарах викладачі, аспіранти і студенти університету, а також науковці з різних установ Дніпра та інших міст України доповідають результати наукових досліджень, зокрема кандидатських та докторських дисертацій.

Кафедра математичного аналізу та оптимізації − це єдина кафедра університету, яка видає два журнали, зареєстровані в наукометричній базі SCOPUS: «Researches in Mathematics» (відповідальний редактор Н.В. Парфінович) та «Journal of Optimization, Differential Equations, and Their Applications (JODEA)» (відповідальний редактор П.І. Когут).

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та іншими науковими установами і закладами вищої освіти України, а також інших країн.

Регулярно проводяться всеукраїнські та міжнародні конференції: «Диференціальні рівняння та проблеми аерогідромеханіки й тепломасопереносу» (2016), «Теорія наближень і її застосування» (2015, 2019, 2020), у яких беруть участь науковці з Великої Британії, США, Німеччини, Білорусі, Таджикістану, Киргизстану та інших країн.

З 8 по 11 жовтня 2015 року кафедрою за участі Інституту математики НАН України та Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка була проведена Міжнародна наукова конференція «Теорія наближень та її застосування - 2015», присвячена 75-річчю члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Віталія Павловича Моторного.

В. П. Моторний є одним із провідних фахівців у галузі теорії наближень. Наукові досягнення В. П. Моторного істотно вплинули на розвиток подальших досліджень з теорії апроксимації. На відкритті конференції ювіляра урочисто привітали керівники університету та механіко-математичного факультету, колеги-математики, учні, колишні студенти Віталія Павловича. На адресу видатного математика пролунало багато теплих слів і побажань.

У роботі конференції взяли участь науковці з різних країн світу Її матеріали містять тези математиків зі США, Німеччини, Білорусії, Азербайджану, Таджикистану та багатьох міст України. З доповідями виступили проф. Д. Левіатан (Ізраїль, університет Тель-Авіву), проф. О. Давидов (Германія, Гісенський університет), проф. І. О. Шевчук (Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка), проф. П.В.Задерей (Київський національний університет технологій та дизайну), проф. С.Б.Вакарчук (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля) та інші відомі вчені. Свої наукові результати представили молоді дослідники: студенти, магістранти, аспіранти. Багато доповідей було зроблено науковцями кафедри математичного аналізу і теорії функцій ДНУ (проф. В.О.Кофанов, доц. Д.С.Скороходов, ас. С.В.Конарева, аспіранти Н.Крячко та І.Шевченко, магістрант О.Козиненко та ін.).

На невеликих перервах між доповідями молоді та досвідчені науковці спілкувалися, обмінювалися ідеями та обговорювали актуальні проблеми математики.

З 3 по 5 жовтня 2019 року кафедрою за участі Інституту математики НАН України була проведена Всеукраїнська наукова конференція «Теорія наближень та її застосування - 2019», присвячена 70-річчю доктора фізико-математичних наук, професора Владислава Федоровича Бабенко.

До сфери наукових iнтересiв В. Ф. Бабенка належать такі фундаментальні розділи математичного аналізу, як теорія наближення, гармонічний аналіз, теорія оптимальних алгоритмів, екстремальні задачі аналізу, теорія і застосування вейвлетів, геометричне моделювання. Із ювілеєм Владислава Федоровича щиро привітали колеги, учні, гості конференції. Плідним також було професійне спілкування фахівців у галузі теорії апроксимації. Присутні почули багато цікавих доповідей, що яскраво віддзеркалюють сучасний стан математичних досліджень.

У січні 2020 року виповнилося 100 років із дня народження видатного математика, фахівця в галузі теорії наближень М. П. Корнєйчука (1920–2003). З цієї нагоди Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара провів восени 2020 року Міжнародну наукову конференцію. «Теорія наближень і її застосування - 2020». За умов складної епідеміологічної ситуації зустріч науковців було здійснено дистанційно в програмі Zoom. Цей захід став першою онлайн-конференцією світового рівня, проведеною на механіко-математичному факультеті ДНУ. Мережа Інтернет об’єднала математиків із різних куточків планети.

На конференції було зроблено понад двадцять доповідей. Незважаючи на відстань між учасниками, їхнє спілкування було живим і плідним. Під час перерв між доповідями науковці активно обмінювалися думками та обговорювали актуальні питання теорії наближень.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри щорічно беруть участь в організації та проведенні Відкритого обласного математичного турніру «Еврика». Під керівництвом викладачів кафедри математичного аналізу та оптимізації здійснюється написання і підготовка до захисту наукових робіт школярів – членів Малої академії наук. Дніпровські учні неодноразово перемагали у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Співробітники кафедри протягом багатьох років входять до складу журі обласних математичних олімпіад, головою якого зараз є завідувач кафедри Наталія Вікторівна Парфінович. Наші викладачі беруть участь також у проведенні всеукраїнських шкільних олімпіад з математики.

Міжнародна діяльність

Професор кафедри математичного аналізу та оптимізації П.І. Когут неодноразово працював як запрошений лектор у провідних навчальних закладах Європи, зокрема в Університеті Салерно (Італія) та в Національному університеті природничих мистецтв (Париж, Франція), виступав із доповідями на наукових семінарах в Університеті Фрідріха-Олександра м. Ерланген-Нюрнберг і Байройтському університеті (Німеччина), Національному університеті природничих мистецтв (Париж, Франція), Університеті Салерно й Неаполітанському університеті імені Фрідріха ІІ (Італія), Баскському центрі прикладної математики (Більбао, Іспанія). Серед аспірантів П.І. Когута є здобувачі ступеня PhD із Німеччини та Італії. Співавторами наукових праць Петра Ілліча є відомі науковці з різних країн Європи, зокрема Джузеппе Бутаццо (Італія), Гюнтер Лойгерінг (Німеччина), Едуардо Касас (Іспанія) та ін.

У червні 2021 року в рамках програми Європейського Союзу в галузі освіти, навчання, молоді та спорту Еразмус+ КА107 за напрямом академічної мобільності викладачі кафедри Н. В. Парфінович і О. В. Коваленко пройшли стажування у Середньо-Східному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина). У 2022 році М.Є. Ткаченко пройшла онлайн-стажування на базі Білостоцького університету (Польща) за темою «Викладання та дослідження в сучасному університеті: виклики, рішення та перспективи».

У липні 2023 року 9 викладачів кафедри взяли участь у Міжнародному україно-італійському семінарі «Current Trends in Analysis and Approximation Theory». На семінарі було презентовано результати наукової співпраці між Італією та Україною та висвітлено підтримку такої співпраці з боку Європи, зокрема через програму Erasmus+ проєкту KA131-2021-1-IT02-KA131-HED-000009659 (студентська і викладацька мобільність).

Студентське життя

Кафедра математичного аналізу та оптимізації сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у культурному житті факультету й університету: проведенні Дня першокурсника, Днів мехмату, благодійних акціях, ярмарках, флешмобах; загартовують лідерські якості в органах студентського самоврядування; активно долучаються до загальноуніверситетських та факультетських заходів з профорієнтації.

Співпраця з роботодавцями

Випускники кафедри успішно працюють у закладах вищої освіти і загальноосвітніх школах міста Дніпра та області, банківських установах, компаніях з розробки програмного забезпечення, а також у сфері аналітики на підприємствах державного та приватного секторів. Кафедра математичного аналізу і теорії функцій ефективно співпрацює з роботодавцями та враховує їхні зауваження й побажання під час підготовки освітніх програм.