Кафедра сьогодні

Освітня діяльність кафедри

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій здійснює підготовку зі спеціальності 111 Математика за трьома рівнями вищої освіти:

першим (бакалаврським) ‒ за освітніми програмами:

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Математика»

третім (освітньо-науковим, PhD) – за освітньо-науковою програмою «Математика»

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 014.04 Середня освіта за освітніми рівнями:

першим (бакалаврським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

другим (магістерським) ‒ за освітньою програмою «Середня освіта (Математика)»

На кафедрі працюють 3 доктори і 8 кандидатів фізико-математичних наук. Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни: математичний аналіз, теорія міри та інтеграла, комплексний аналіз, функціональний аналіз, теорія наближень, математичні методи в мікро- та макроекономіці, актуарна математика, історія і методологія математики та інші. Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: фізико-технічному, факультеті економіки, факультеті прикладної математики, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі активно проводиться наукова робота, працює науковий семінар під керівництвом члена-кореспондента Національної академії наук України професора Віталія Павловича Моторного. На семінарі викладачі, аспіранти і студенти університету, а також науковці з інших установ Дніпра та інших міст України доповідають результати наукових досліджень, зокрема кандидатських та докторських дисертацій. В.П.Моторний є відповідальним редактором фахового видання категорії Б – журналу «Researches in Mathematics» (зареєстрован в наукометричній базі SCOPUS).

Співробітники кафедри регулярно доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях і публікують статті в журналах, що входять до переліку фахових видань з математики, а також у закордонних виданнях.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та іншими науковими установами і закладами вищої освіти України, а також інших країн.

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри щорічно беруть участь в організації та проведенні Відкритого обласного математичного турніру «Еврика». Під керівництвом викладачів кафедри математичного аналізу і теорії функцій здійснюється написання і підготовка до захисту наукових робіт школярів – членів Малої академії наук. Дніпровські школярі неодноразово перемагали у ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Співробітники кафедри протягом багатьох років входять до складу журі обласних математичних олімпіад, головою якого зараз є завідувач кафедри Наталія Вікторівна Парфінович. Наші викладачі беруть участь також у проведенні всеукраїнських шкільних олімпіад з математики.З жовтня 2017 року співробітники кафедри за участю студентів механіко-математичного факультету регулярно проводять пробне тестування з математики для учнів 10–11-х класів шкіл нашого міста.

Міжнародна діяльність

У червні 2021 року в рамках програми Європейського Союзу в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту Еразмус+ КА107 за напрямом академічної мобільності викладачі кафедри Н. В. Парфінович і О. В. Коваленко пройшли стажування у Середньо-Східному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина).

Кафедра проводить Міжнародні наукові конференції «Теорія наближень і її застосування» (2015, 2019, 2020), у яких беруть участь науковці з Великої Британії, США, Німеччини, Білорусі, Таджикістану, Киргизстану та інших країн.

З 8 по 11 жовтня 2015 року кафедрою математичного аналізу і теорії функцій за участі Інституту математики НАН України та Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка була проведена Міжнародна наукова конференція «Теорія наближень та її застосування - 2015», присвячена 75-річчю члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Віталія Павловича Моторного.

В. П. Моторний є одним із провідних фахівців у галузі теорії наближень. Наукові досягнення В. П. Моторного істотно вплинули на розвиток подальших досліджень з теорії апроксимації. На відкритті конференції ювіляра урочисто привітали керівники університету та механіко-математичного факультету, колеги-математики, учні, колишні студенти Віталія Павловича. На адресу видатного математика пролунало багато теплих слів і побажань.

У роботі конференції взяли участь науковці з різних країн світу Її матеріали містять тези математиків зі США, Німеччини, Білорусії, Азербайджану, Таджикистану та багатьох міст України. З доповідями виступили проф. Д. Левіатан (Ізраїль, університет Тель-Авіву), проф. О. Давидов (Германія, Гісенський університет), проф. І. О. Шевчук (Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка), проф. П.В.Задерей (Київський національний університет технологій та дизайну), проф. С.Б.Вакарчук (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля) та інші відомі вчені. Свої наукові результати представили молоді дослідники: студенти, магістранти, аспіранти. Багато доповідей було зроблено науковцями кафедри математичного аналізу і теорії функцій ДНУ (проф. В.О.Кофанов, доц. Д.С.Скороходов, ас. С.В.Конарева, аспіранти Н.Крячко та І.Шевченко, магістрант О.Козиненко та ін.).

На невеликих перервах між доповідями молоді та досвідчені науковці спілкувалися, обмінювалися ідеями та обговорювали актуальні проблеми математики.

З 3 по 5 жовтня 2019 року кафедрою математичного аналізу і теорії функцій за участі Інституту математики НАН України була проведена Всеукраїнська наукова конференція «Теорія наближень та її застосування - 2019», присвячена 70-річчю доктора фізико-математичних наук, професора Владислава Федоровича Бабенко.

До сфери наукових iнтересiв В. Ф. Бабенка належать такі фундаментальні розділи математичного аналізу, як теорія наближення, гармонічний аналіз, теорія оптимальних алгоритмів, екстремальні задачі аналізу, теорія і застосування вейвлетів, геометричне моделювання. Із ювілеєм Владислава Федоровича щиро привітали колеги, учні, гості конференції. Плідним також було професійне спілкування фахівців у галузі теорії апроксимації. Присутні почули багато цікавих доповідей, що яскраво віддзеркалюють сучасний стан математичних досліджень.

У січні 2020 року виповнилося 100 років із дня народження видатного математика, фахівця в галузі теорії наближень М. П. Корнєйчука (1920–2003). З цієї нагоди Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара провів восени 2020 року Міжнародну наукову конференцію. «Теорія наближень і її застосування - 2020». За умов складної епідеміологічної ситуації зустріч науковців було здійснено дистанційно в програмі Zoom. Цей захід став першою онлайн-конференцією світового рівня, проведеною на механіко-математичному факультеті ДНУ кафедрою математичного аналізу і теорії функцій. Мережа Інтернет об’єднала математиків із різних куточків планети.

На конференції було зроблено понад двадцять доповідей. Незважаючи на відстань між учасниками, їхнє спілкування було живим і плідним. Під час перерв між доповідями науковці активно обмінювалися думками та обговорювали актуальні питання теорії наближень.

Студентське життя

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій сприяє тому, щоб студенти механіко-математичного факультету ДНУ мали всі можливості проявити себе в науковій сфері. Результатом наукової співпраці студентів і викладачів є опубліковані спільні статті і доповіді студентів на наукових конференціях. Кафедра щорічно відсилає наукові роботи студентів на конкурси наукових студентських робіт з математики. Наші студенти неодноразово посідали призові місця на всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіадах з математики.

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у культурному житті факультету й університету: проведенні Дня першокурсника, Днів мехмату, благодійних акціях, ярмарках, флешмобах; загартовують лідерські якості в органах студентського самоврядування; активно долучаються до загальноуніверситетських та факультетських заходів з профорієнтації.

Співпраця з роботодавцями

Випускники кафедри успішно працюють у закладах вищої освіти і загальноосвітніх школах міста Дніпра та області, банківських установах, компаніях з розробки програмного забезпечення, а також у сфері аналітики на підприємствах державного та приватного секторів. Кафедра математичного аналізу і теорії функцій ефективно співпрацює з роботодавцями та враховує їхні зауваження й побажання під час підготовки освітніх програм.