Наші викладачі

На кафедрі математичного аналізу і теорії функцій працюють 3 доктори і 8 кандидатів фізико-математичних наук.

Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни: математичний аналіз, теорія міри та інтеграла, комплексний аналіз, функціональний аналіз, теорія наближень, математичні методи в мікро- та макроекономіці, актуарна математика, історія і методологія математики та інші. Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: фізико-технічному, факультеті економіки, факультеті прикладної математики, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Парфінович Н. В.
Читати далі
Кофанов В. О.
Читати далі
Моторний В. П.
Читати далі
Біліченко Р. О.
Читати далі
Вакарчук М. Б.
Читати далі
Коваленко О. В.
Читати далі
Конарева С. В.
Читати далі
Лескевич Т. Ю.
Читати далі
Пасько А. М.
Читати далі
Ткаченко М. Є.
Читати далі
Трактинська В. М.
Читати далі
ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Парфінович Наталія Вікторівна Завідувач кафедри Доцент Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Кофанов Володимир Олександрович Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Моторний Віталій Павлович Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Біліченко Роман Олегович Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Вакарчук Михайло Борисович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Коваленко Олег Вікторович Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Конарева Світлана Вікторівна Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Лескевич Тетяна Юріївна Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Пасько Анатолій Миколайович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Ткаченко Марина Євгенівна Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Трактинська Вікторія Миколаївна Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання