Наші викладачі

На кафедрі математичного аналізу та оптимізації працюють 3 доктори і 10 кандидатів фізико-математичних наук.

Викладачі кафедри читають на механіко-математичному факультеті такі навчальні дисципліни: математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія міри та інтеграла, комплексний аналіз, функціональний аналіз,рівняння математичної фізики, теорія наближень, математичні методи в мікро- та макроекономіці, методи оптимізації та варіаційне числення, актуарна математика, історія і методологія математики та інші. Кафедра викладає математичні дисципліни також на інших факультетах: біолого-екологічному, фізико-технічному, хімічному, факультеті прикладної математики, факультеті фізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Парфінович Н. В.
Читати далі
Когут П. І.
Читати далі
Кофанов В. О.
Читати далі
Біліченко Р. О.
Читати далі
Борщ В. Л.
Читати далі
Вакарчук М. Б.
Читати далі
Коваленко О. В.
Читати далі
Конарева С. В.
Читати далі
Лескевич Т. Ю.
Читати далі
Пасько А. М.
Читати далі
Сясєв А. В.
Читати далі
Ткаченко М. Є.
Читати далі
Трактинська В. М.
Читати далі
ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Парфінович Наталія Вікторівна Завідувач кафедри Професор Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Когут Петро Ілліч Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Кофанов Володимир Олександрович Професор Професор Д-р фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Біліченко Роман Олегович Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Борщ Володимир Леонідович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Вакарчук Михайло Борисович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Коваленко Олег Вікторович Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Конарева Світлана Вікторівна Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Лескевич Тетяна Юріївна Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Пасько Анатолій Миколайович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Сясєв Андрій Валерійович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Ткаченко Марина Євгенівна Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання
Трактинська Вікторія Миколаївна Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання