Сясєв Андрій Валерійович

Посада: доцент, заступник декана ММФ ДНУ з наукової роботи

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: математичне моделювання та методи розрахунку різноманітних технологічних процесів, задачі механіки деформівного твердого тіла, задачі термомеханіки

Викладає освітні компоненти: Вища математика, Диференціальні рівняння, Рівняння математичної фізики

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

Закінчив у 1993 році механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальностю «Механіка». У 2002 році в ДНУ захистив кандидатську дисертацію та отримав вчений ступень кандидата фізико – математичних наук за спеціальностю 01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла. Тема дисертації: «Наближені аналітичні розв’язки задач механіки тіл, що ростуть з урахуванням фазових переходів», науковий керівник – к. ф. – м. н., доцент Бінкевич Є.В. Наукове звання доцента одержав в ДНУ в 2004 році по кафедрі диференціальних рівнянь. З 2011 року заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи.