Парфінович Наталія Вікторівна

Посада: завідувач кафедри математичного аналізу та оптимізації

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: : Гармонічний аналіз і його застосування, Математичний аналіз: функції однієї змінної, Математичний аналіз: функції багатьох змінних

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

Закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика», після закінчення університету навчалася в аспірантурі при кафедрі математичного аналізу Дніпропетровського національного університету під керівництвом професора В. Ф. Бабенка. Після захисту кандидатської дисертації «Відносні наближення функціональних класів» отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а згодом і звання доцента по кафедрі математичного аналізу.

На механіко-математичному факультеті працює з 2000 року: старшим викладачем, доцентом кафедри математичного аналізу. З 2003 по 2010 рр. була заступником декана механіко-математичного факультету з організаційно-виховної роботи. З 2010 року - завідувач кафедри математичного аналізу і теорії функцій. Є заступником декана механіко-математичного факультету з міжнародного співробітництва. З 2022 року очолює кафедру математичного аналізу та оптимізації.

До сфери наукових інтересів Н. В. Парфінович належать такі фундаментальні напрями, як теорія наближення, гармонічний аналіз, екстремальні задачі аналізу, нерівності для норм похідних, теорія оптимальних алгоритмів, геометричне моделювання. З названих напрямів вона має наукові результати, що знайшли відображення у більш ніж 80 наукових публікаціях і були представлені на багатьох міжнародних математичних конференціях, симпозіумах, конгресах. Рецензує статті у фахових наукових журналах. Постійно сприяє розвитку наукової роботи на кафедрі: запрошує до викладання молодих, талановитих учених, підтримує діяльність наукового семінару, керує науковими дослідженнями аспірантів і здобувачів, розвиває наукові зв’язки та співпрацю із закордонними вченими.

Приділяє велику увагу роботі з обдарованою молоддю: багато років поспіль брала активну участь в проведенні обласних олімпіад юних математиків, а з 2014 року є головою журі обласних олімпіад юних математиків.

У травні 2018 року в Інституті математики НАН України успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук „Сплайни в екстремальних задачах теорії наближень, нерівності для похідних та їх застосування”.