Борщ Володимир Леонiдович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: аналітичні, асимптотичні, операторні та обчислювальні методи розв’язання крайових задач для інтегральних та диференціальних рівнянь математичної фізики, зокрема для моделей суцільних середовищ; паралельні обчислення

Викладає освітні компоненти: Диференціальні рівняння, Рівняння математичної фізики, Differential Equations, Equations of Mathematical Physics, Вища математика для природничіх факультетів, Програмування в MATLAB

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

У 1983 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету. У 1993 захистив дисертацію «Аеродинамічна інтерференція при понадзвуковому обтіканні просторових тіл» на механіко-математичному факультеті Київського національного університету, спеціальність 01.02.05 «Механіка рідини, газу та плазми».

Член редколегії JODEA (Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications).