Ткаченко Марина Євгеніївна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Вища математика, Дослідження операцій, Математичний аналіз, Математичні методи в мікро- та макроекономіці, Теоретичні основи організації науково-дослідницької діяльності в закладах середньої освіти математичного профілю

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

У 1991–1996 рр. навчалася на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика». У 2004 році отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема дисертації: «Питання єдиності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці», науковий керівник – д.ф.-м.н., професор В. Ф. Бабенко. Наукове звання доцента одержала в ДНУ в 2011 році на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій.