Вакарчук Михайло Борисович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Вища математика, Математичний аналіз

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

У 1992 році закінчив механіко-математичний факультет ДДУ за спеціальністю «Математика». У 1995 році отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема дисертації: «Деякі питання апроксимації функцій у комплексній площині», науковий керівник – д.ф.-м.н., професор В. Ф. Бабенко.

З 1995 року працює у Дніпропетровському університеті асистентом, потім доцентом. У 2002 році отримав наукове звання доцента кафедри математичного аналізу. З 2002 по 2013 рр. виконував обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради К 08.051.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Очолює науково-методичну комісію кафедри математичного аналізу та оптимізації.