Пасько Анатолій Миколайович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Аналіз на багатовидах, Вища математика, Основи економіко-математичних досліджень

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

У 2000 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика». У 2007 році в ДНУ захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз на тему: «Односторонні наближення функцій алгебраїчними поліномами». Працював на кафедрі теорії функцій, згодом на кафедрі математичного аналізу і теорії функцій. Протягом кількох років входив до складу науково-методичної комісії кафедри. Зараз А. М. Пасько є секретарем вченої ради механіко-математичного факультету.