Кофанов Володимир Олександрович

Посада: професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Наукові інтереси: теорія наближень

Викладає освітні компоненти: Комплексний аналіз, Актуарна математика, Вища математика

Контакти: matf@mmf.dnu.edu.ua

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Наближення класів функцій алгебраїчними многочленами». У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему «Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу» в Інституті математики НАН України. В. О. Кофанов є членом вченої ради механіко-математичного факультету.